0212 671 36 07 info@yelkenciler.com

Döngüsel Ekonomi Paketiyle paralel olarak ülkemizde de 2023 yılında oluşan atığın; % 35’inin geri kazanım, % 65 inin düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi hedefleniyor. Bu da % 5,3 olan ambalaj atık geri dönüşümünün % 12’ye, % 6 olan belediye atıkları geri dönüşümünün % 23’e, %88,7 olan depolamanın, % 65 düzenli depolamaya çıkması demek.

 Buna ulaşabilmek için; düzensiz döküm sahalarının rehabilite edilmesi, inşaat yıkıntı atıkları ve hafriyat toprağı yönetiminin ülke genelinde yaygınlaştırılması, özel atıkların yönetiminde toplama ve geri kazanım verimini arttırılması ve tehlikeli atıkların geri kazanım ve bertarafı için ilave tesis yatırımlarının yapılması  gerekiyor. 

 Tüm bu çalışmalar için 2023 yılına kadar yapılması gerek yatırım tutarı  ise 1.741 – 2.860 milyon € olarak belirtiliyor.